Koláž
vlajky
Catahoula club EU  |  Novinky-Aktuálně  |  Setkání chovatelů  |  Účastníci  |  O plemeni  |  Aktivity  |  Na prodej  |  Naši psi ve světě
Kontakt
Odkazy
Napište nám
Krmivo pro psy
e-Shop


www.firstmate.cz

www.belcando.cz

www.ardengrange.cz

www.omnipro.cz

www.breeders-choice.cz

www.ohmydog.cz

www.menforsan.cz

Nuova Fattoria

www.krmivo-pro-psy.com

www.sumicikridla.cz

Oblečky pro psy

Chovatelské potřeby pro psy

  

Dog Food Explanation and Comparison

Dr. B. Lane - Lane's House Of Large German Shepherds

Výklad na téma "Výživa psa" včetně porovnání konkrétních příkladů

Text ze stránek výše jmenované CHS německých ovčáků

The topic of dog food is a heated one amongst dog owners. Some people believe that dog food is dog food, and buy the cheapest brand available, because, well, their dog is doing just fine, thank you! There are others that believe the most expensive brand is better because it costs more, so it must be, right? Neither of these people are correct. Saying "dog food is dog food" would be like saying "McDonalds food or TV dinners are equivalent to a meal at an expensive restaurant". However, saying that "the most expensive brand is the best just because it costs more" is like saying that a $10 hamburger and fries meal at a restaurant is more nutritious than a $2.99 Happy Meal."

Téma výživy psů je často mezi majiteli psů přetřásáno. Někteří jsou přesvědčeni, že když je na obalu napsáno "krmivo pro psy" , tak to prostě je určené psům a musí to být v pořádku a s klidem kupují nejlacinější granule, protože, podívejte se, jak se jejich psovi dobře daří a jak dobře vypadá! Pak jsou druzí, kteří věří, že nejdražší značka je nejlepší, protože přece když to tolik stojí, tak to tak musí být, že? Ani jedni nemají pravdu. Ti první, kdo spoléhají na nápis "krmivo pro psy" jsou na tom asi tak jako ti, co tvrdí, že oběd u MCDonald´s je stejný jako je jídlo v renomované restauraci. A ti druzí, ti zase možná věří, že hamburger koupený v restauraci za 10 dolarů je lepší než ten v Happy Meal za 2,99.

The key to choosing the right dog food is to know how to read the label. The most expensive food isn't always the best, but a store-brand is most certainly not as good as a holistic, all-natural brand either. In this post, I will attempt to give you some insight as to how to read a dog food label, and what to look for and avoid when making your choice. Klíčem k výběru toho správného krmiva je vědět, jak číst údaje na obalu. Nejdražší krmivo nebývá to nejlepší, ale jistota je, že cokoliv koupené v supermarketu a velkých obchodech je horší než jakékoliv holistické či naturální krmivo. V dalších odstavcích se vám pokusím pomoci pochopit, jak je třeba číst obaly krmiv, jaká pro a proti tam hledat, abyste dobře vybrali.

Price really shouldn't be a factor, because after you've been feeding a better-quality food for a month or two, you'll begin to notice that your dog will require less of the better food since it will be more nutritious, so you'll be feeding him less. As a result, the amount that you end up paying for the better food usually equals out to about what you were paying for not-so-good food before. However, just paying more for a dog food does not make it better. Take Science Diet, (or any of the Hill's brand foods) for example; Hill's foods are fairly expensive, but in reality, their foods are no better than the brands you can buy in the grocery store. Here's a visual for you:

Vyšší cena by neměla být čím, co by vás mělo odradit od koupě, protože po měsíci či dvou, co budete používat krmivo vyšší kvality zjistíte, že váš pes vystačí s menší dávkou (protože krmivo je více výživné) a budete krmit méně. Celkový výsledek je pak takový, že o co je kvalitnější krmivo dražší, to ušetříte nižší krmnou dávkou a krmení vás tak nevyjde dráž. Avšak to, že krmivo je dražší ještě neznamená, že je kvalitní. Za příklad si vezměme Science Diet (nebo jakoukoliv jinou formuli od Hill´s ): Hill´s je pořádně drahé, ale ve skutečnosti není o nic lepší než krmivo, které koupíte v supermarketu. Tady to je černé na bílém.

These are the ingredients listings for Science Diet, Iams, Pedigree, and Purina ONE, not in this order, however. Can you tell the difference? Zde jsou seznamy surovin Science Diet, Iams, Pedigree a Purina Pro Plan, ovšem ne v tomto pořadí. Poznáte rozdíly?

1. Chicken, corn meal, ground grain sorghum, ground wheat, chicken by-product meal, soybean meal, animal fat (preserved with mixed tocopherols and citric acid), corn gluten meal, brewers rice, chicken liver flavor, vegetable oil, dried egg product, flaxseed, DL-methionine, preserved with mixed tocopherols and citric acid, minerals (potassium chloride, salt, calcium carbonate, ferrous sulfate, zinc oxide, copper sulfate, manganous oxide, calcium iodate, sodium selenite), rosemary extract, beta-carotene, vitamins (choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, L-ascorbyl-2-polyphosphate (a source of vitamin C), niacin, thiamine mononitrate, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement).

2. Chicken, brewers rice, whole grain corn, corn gluten meal, poultry by-product meal (natural source of glucosamine), whole grain wheat, animal fat preserved with mixed-tocopherols (form of Vitamin E), animal digest, chicken cartilage (natural source of glucosamine), dicalcium phosphate, salt, malted barley flour, potassium chloride, calcium carbonate, choline chloride, L-Lysine monohydrochloride, zinc sulfate, Vitamin E supplement, ferrous sulfate, manganese sulfate, niacin, Vitamin A supplement, calcium pantothenate, thiamine mononitrate, copper sulfate, riboflavin supplement, Vitamin B-12 supplement, pyridoxine hydrochloride, garlic oil, folic acid, Vitamin D-3 supplement, calcium iodate, biotin, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), sodium selenite.

3. Chicken, Corn Meal, Ground Whole Grain Sorghum, Chicken By-Product Meal, Fish Meal (source of fish oil), Chicken Fat (preserved with mixed Tocopherols, a source of Vitamin E, and Citric Acid), Dried Beet Pulp (sugar removed), Natural Chicken Flavor, Potassium Chloride, Dried Egg Product, Brewers Dried Yeast, Salt, Flax Meal, Sodium Hexametaphosphate, Vitamins (Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Thiamine Mononitrate (source of vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (source of vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (source of vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Folic Acid), Calcium Carbonate, Choline Chloride, Minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Potassium Iodide, Cobalt Carbonate), DL-Methionine, Rosemary Extract

4. GROUND YELLOW CORN, MEAT AND BONE MEAL, CORN GLUTEN MEAL, CHICKEN BY-PRODUCT MEAL, ANIMAL FAT (PRESERVED WITH BHA/BHT), WHEAT MILL RUN, NATURAL POULTRY FLAVOR, RICE, SALT, POTASSIUM CHLORIDE, CARAMEL COLOR, WHEAT FLOUR, WHEAT GLUTEN, VEGETABLE OIL, VITAMINS (CHOLINE CHLORIDE, DL-ALPHA TOCOPHEROL ACETATE [SOURCE OF VITAMIN E], L-ASCORBYL-2-POLYPHOSPHATE [SOURCE OF VITAMIN C*], VITAMIN A SUPPLEMENT, THIAMINE MONONITRATE [VITAMIN B1], BIOTIN, D-CALCIUM PANTOTHENATE, RIBOFLAVIN SUPPLEMENT [VITAMIN B2], VITAMIN D3 SUPPLEMENT, VITAMIN B12 SUPPLEMENT), TRACE MINERALS (ZINC SULFATE, COPPER SULFATE, POTASSIUM IODIDE)

I realize that at this point you don't really know how to read dog food labels, but you should be able to see that all three of the previous foods are very similar, with almost the exact same ingredients. So why is one brand more expensive than the other? Because you're paying for the name, that's why.

Předpokládám, že i když ještě neumíte "číst" obaly krmiv, jste schopni si všimnout, že první tři jsou prakticky ze stejných surovin. (pozn.: čtvrtý v pořadí se liší především tím, že je vyroben na prvním místě z kukuřice, nepoužívá masovou moučku, ale masokostní moučku, barvivo a chemickou konzervaci). Tak proč tedy se liší od sebe cenou? Protože platíte za jméno značky, proto.

The 'lesser-quality' dog foods are heavily advertised, so that their names become familiar to the general public. The general public is more likely to purchase something that they recognize the name of, and trust what is said in the commercials put out by these companies as being gospel. For example, there's a new Purina commercial out now that says that they did a study and that dogs fed Purina from puppyhood lived 2 years longer. Longer than what? They don't say. They also don't say that dogs fed a better-quality food with more nutrition and less fillers live on average 5 or more years longer than dogs fed lesser-quality foods like Purina. The Kibbles-N-Bits commercials are also misleading, leading you to believe that dogs love it, and that Kibbles-N-Bits is just as nutritious as the higher-quality foods, when in reality, it is one of the worst foods available (down there with Alpo and store brands). The companies that produce these dog foods can afford heavy advertising because they use cheap-o, bottom-of-the-barrel ingredients in their products. The foods that are much better for your dog are not advertised like the crappy brands are because:

Krmiva horší kvality jsou intenzivně propagována, tak že se jejich jméno stalo všeobecně známé. Laici si raději koupí to, co znají podle jména a reklamě věří tak, jako by to bylo evangelium. Například, Purina vyrazila do světa s tím, že provedli studii, kdy psi krmení od štěněte Purinou žijí až o dva roky déle. Déle než co? To neříkají. Také neříkají, že psi krmení potravou bohatou na živiny žijí o pět let či více déle, než psi krmení stravou na živiny tak chudou, jako je právě Purina. Komerční značka Kibbles-N-Bites působí na lidi stejně zavádějícím způsobem, když tvrdí, že "psi ji milují" a že jde o krmivo " stejně kvalitní jako špičková krmiva". Při tom realita je taková, že jde o jedno z nejhorších krmiv, která se dají koupit, spolu se "supermarketovkami" ovšem. Společnosti, které tato krmiva vyrábějí si mohou dovolit obrovskou reklamu, protože používají ty nejlevnější, kvalitou nejposlednější ingredience.

Krmiva, která jsou pro vašeho psa mnohem lepší, nejsou zdaleka tak propagována reklamou jako ty mizerné značky a to proto:


1) The people that purchase their products do not need advertising because they already know they are buying a better product.

1) Lidé, kteří jejich výrobku dávají přednost reklamu nepotřebují, protože už dobře vědí, že kupují kvalitní produkt.

2) They use more expensive, better-quality (often human grade) ingredients in their foods, so advertising would make the cost of their products go up as they had to compensate for the cost of advertising, and their foods are usually only available in certain pet stores or specialty stores that are not located in just about every city or town, as the crappy brands are. Advertising, therefore, simply wouldn't be worth the cost for the better-quality dog food companies. Does all that make sense?

3) Tyto značky úžívají podstatně dražší a kvalitnější (mnohdy v kvalitě potravinářské) suroviny a reklama by se musela promítnout do celkové ceny výrobku, čímž by ho díky vysoké ceně surovin činila neúměrně drahým (pozn.: reklamu si mohou dovolit ti, co do pytle dávají laciný obsah a vysoká cena výrobku tak je daná právě náklady na reklamu, management apod., nikoliv kvalitou surovin, v potravinářské kvalitě je 5% značek na světovém trhu a FirstMate patří mezi ně, na českém trhu takovách značek není ani tolik, co prstů na jedné ruce) Tato kvalitní krmiva obvykle nejsou nabízena ve velkých obchodech a ve všech městech, tak jako ta mizerná, ale ve specializovaných obchůdcích či prostřednictvím jiných specializovaných prodejců. Reklamu si prostě kvalitní krmiva nemohou dovolit, protože by cena těchto krmiv pak musela být nepřijatelná. Dává to smysl? (pozn.: vyberte si, chcete platit za reklamu a požitky pro komerční firmy a krmit psa chudou stravou, nebo si poradit s výběrem na základě vlastních znalostí a krmit vysoce kvalitními produkty?)

Now, having said all that, I will begin to tell you what to look for (and what to stay away from) on a dog food label.

Teď, když jsme si toto řekli, si začněme povídat, co máte hledat na obalech krmiv (a od čeho utíkat pryč).

First, anything you can buy in the grocery store, Wal-Mart, or K-Mart type stores should be avoided. These foods include Purina, Iams, Pedigree, Alpo, and any "off-brand" or store brand (like Ol Roy or Maxximum Nutrition at Wal-Mart). This makes things difficult for many people because the grocery store is the only place around that they can purchase dog food from, without having to drive 50 or more miles to a pet specialty store. Hopefully this isn't a problem for you. But if you contact most manufacture will ship it to your front door.

Nejprve, vyhněte se všemu, co můžete koupit v supermarketech typu ... Tato krmiva zahrnují i Purinu, Iams, Pedigree a další "pseudoznačky" . Toto stěžuje situaci lidem, v jejichž okoli není jiný obchod a nemohou ujet 25 km do nejbližšího specializovaného obchodu. (pozn.: v Čechách i ve specializovaném obchodě můžete v klidu pořídit spoustu pseudoznaček" ). Doufám, že tedy toto není váš problém. Ale pokud je, vězte, že většina dobrých (většinou i drobných) výrobců nebo distributorů špičkových značek vám je schopna vám zboží dovézt až přede dveře. (pozn.: a to my od FirstMate tedy opravdu jsme : )

Foods sold in feed stores are usually even worse, with the exception of Chicken Soup for the Dog Lover's Soul and Premium Edge. Both of these foods are good-quality foods that are often sold in feed stores that carry Diamond. Stay away from the other dog foods sold in feed stores, like Black Gold for example, because they are just as bad (or worse) as the store brands.

Krmiva prodávaná v běžných chovatelských obchodech s krmivy jsou obvykle ještě horší, s výjimkou Chicken Soup a Premium Edge. (pozn.: článek byl psán před tím, než firma DiamondPet ukončila výrobu kvůli aféře s prudce toxickými plísněmi ve svých krmivech řady Diamond). Obě tyto značky jsou dobré kvality a často jsou prodávána v obchodech, kde je prodáván také Diamond (pozn.:nikdo není doma prorokem, že). Vyhněte se ostatním značkám v obchodech s krmivy, včetně Black Gold například, protože jsou stejně špatná (ne-li horší), než supermarketová.

Now, on to the label reading!
The following is a list of ingredients that you should try to stay away from when purchasing dog food:

Tak a hurá do čtení údajů na obalech krmiv!
Následující seznam obsahuje seznam surovin, které, pokud se na obalu krmiva vyskytují, by vás měli odradit od nákupu.


1) By-products. By-products are what is left over after the processing plants remove what meat is fit for human consumption and send it to the grocery stores. By products can contain anything from chicken heads and feet, to cow hooves and horns, fur, feathers, blood, skin, bone, feces, and even dirt and sawdust from the floors. By products are not kept fresh, and in some cases have even been known to sit in containers for 5 days or more before being picked up from the meat plant and taken to the dog food rendering plant.

1) Vedlejší produkty. To je to, co zbyde, když se zpracovávají suroviny na potraviny. Maso se oddělí pro lidskou spotřebu a zbydou. Kuřecí pařáty a hlavy, kravské rohy, kůže, chlupy, kopyta, krev, kosti, trus a to, co spadne na zem. Vedlejší produkty se nemusí udržovat chlazené, mohou trávit i pět dnů v kontejneru a čekat na svoji příležitost u výrobců krmiv pro psy.

2) General' ingredients like "animal fat," "animal digest," and "meat meal" - you have no idea what these could contain (and you don't want to know). Instead, you want to look for things that are more specific, like "chicken fat" and "chicken meal," that way you know exactly what is in the food.

2) Nespecifikované suroviny jako "živočišný tuk" , ochucovadlo, masová moučka - těžko říci, co by za tím mohlo být schované (a nedozváte se to). Místo toho hledejte suroviny jasně určené, jako "kuřecí tuk", "kuřecí moučka" , jen tak víte, co v krmivu vlastně je.

3) Chemical preservatives such as "propylene glycol," "BHA," and "BHT." Chemical preservatives make the food last longer, but every single one of them has been proven to cause cancer in lab rats. They will tell you that in small quantities, the preservatives are safe, but if you stop and think about it, your dog will be ingesting small quantities of these preservatives every day over his entire life span. They then build up to toxic levels inside his body and that's when they become dangerous and cancer-causing. You want food that's been naturally preserved. "Mixed tocopherols" is a natural preservative.

4)Chemické konzervanty, jako je propylenglykol (pozn. též nazývaný propylgallát), BHA,BHT. Chemické konzervanty prodlužijí trvanlivost krmiva, ale u každého z nich byl prokázan v pokusech na potkanech kancerogenní účinek. Bude vám tvrzeno, že malé množství je bezpečné. Pozastavte se na d tím a popřemýšlejte, váš pes přece bude těmto malým množstvím vystaven pravidelně s každou dávkou potravy, třeba celý život. Pak se tyto látky v těle hromadí, dosáhnou toxických hladin a z hlediska vyvolání rakoviny se stávají nebezpečnými. Chtějte krmivo konzervované přírodně směsí tokoferolů, tzn. směsí vitamínů E (pozn. někdy spolu s vitamínem C, který je vitamínem prospěšným pro bezchybnou syntézu kolagenu, bílkoviny v těle nejčastější a v krmivech, kam není přidáván, ho nebývá dostatek)

5) Soy, in any form. Soy is another filler, like corn, and some dogs are also severely allergic to it. It's best to just stay away from foods containing soy altogether.

5)Sója, v jakékoliv formě. Sója je plnivem a někteří psi na jsou silně alergičtí. Je nejlépe se jí zcela vyhnout. (pozn. je přidávána spíše jako zdroj levných bílkovin, samozřejmě neplnohodnotných a těžce stravitelných, protože rostlinných, navíc ve větším množství působí onemocnění štítné žlázy- strumu - a působí proti využití bílkovin organismem)

6) Sorghum is another filler. Sorghum is an Old World grass that is cultivated as grain and forage.

6)Čirok - další plnidlo, oblilovina Starého Světa, užívaná jako píce.

7)Wheat - I only say this because some dogs are allergic to wheat. If your dog isn't allergic to wheat, then foods with "wheat flour" are okay. It won't hurt him unless he's allergic to it, and then you'll know because she'll likely develop skin problems.

7) Pšenice - zmiňuji ji zde jen proto, že někteří psi jsou na ni alergičtí, což poznáte nejspíše výskytem kožních problémů. Jinak pšenice nevadí.

8) Salt, while found in many dog foods, is an unnecessary ingredient, so if the dog food you choose contains salt, make sure it's down near the bottom of the list of ingredients, as there is usually a form of sodium in the added vitamins, and you don't want to be giving your dog too much of it.

8) Sůl - přidává se do většiny krmiv, ale není to nutné. Ujistěte se, že je spíše ve druhé polovině seznamu surovin.

I know this seems like a lot, but if you want the best for your dog, you just aren't going to get that if the food you feed him contains the ingredients named above. The four ingredients listings I gave you previously will help you when looking at and comparing labels in the store, because all three are foods to stay away from.

Vím, že to vypadá, že je toho mnoho, ale pokud chcete udělat pro svého psa to nejlepší, nebudete toho schopni, pokud ho budete krmit něčím z toho, co jsem popsala výše. Ta čtyři krmiva, jejichž složení jsem vám opsala, ta vám mohou pomoci, pokud jejich složení budete srovnávat se složením krmiva, o kterém budete uvažovat. Pokud bude obdobné, jděte od takového krmiva pryč.

Gerhard Stein
MUDr. Karla DvořákováZpět na rady a odborné články© 2008 | Marek Macola