Koláž
vlajky
Catahoula club EU  |  Novinky-Aktuálně  |  Setkání chovatelů  |  Účastníci  |  O plemeni  |  Aktivity  |  Na prodej  |  Naši psi ve světě
Osmé setkání
Sedmé setkání a)
Sedmé setkání b)
Šesté setkání
Páté setkání
Čtvrté setkání
Třetí setkání
Druhé setkání
První setkání
Zajímavé odkazy


www.firstmate.cz

www.belcando.cz

www.ardengrange.cz

www.omnipro.cz

www.breeders-choice.cz

www.ohmydog.cz

www.menforsan.cz

Nuova Fattoria

www.krmivo-pro-psy.com

www.sumicikridla.cz  


Nové stránky Catahoula Clubu EU naleznete na www.catahoulaclub.eu


IMOGENE Šumící křídla
Windridge´s Trapper
Chov. stanice Samý úspěch zadá štěňata po rodičích : IMOGENNE Šumící křídla a WINDRIDGE´S TRAPPER.
Jedná se o spojení jedinců merle a solid. Předpoklad je velice pracovně nadaných štěňat, kvalitního exteriéru, hodné a přátelské povahy.
Parametry tohoto spojení jsou IC = 0,78%, AVK = 88,71% pro 5gen. Oba rodiče jsou testovaní na DKK, matka i DKL
Více info na www.samyuspech.estranky.cz, pavelsadecky@seznam.cz nebo na tel. 604 389 443Zhodnocení roku 2009

Vážení členové, přátelé a všichni příznivci plemene ,

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s tím, co se odehrálo v rámci našeho klubu od poslední členské schůze, která se uskutečnila v loňském roce při příležitosti 8. setkání chovatelů louisianských leopardích psů v prostorách hřebčína Albertovec.

Od této doby jste byli pravidelně seznamováni s děním v klubu i mimo něj prostřednictvím pravidelných měsíčních zpravodajů o jejichž vydávání se nejvíce zasloužily naše členky Helena Pešková a RNDr. Helena Synková CSc. Do rukou se vám tak průběžně dostávaly nejrůznější informace týkající se chovu, výstav, či výcviku. Někteří z nás se tak měli možnost zúčastnit např. zimního a letního výcvikového tábora pořádaného občanským sdružením Dogma.

V průběhu roku se pracovalo i na zdokonalování stávajícího coursingového navijáku a následné výrobě nového navijáku pro coursing. Testy jejich vlastností pak probíhaly v užším okruhu naší členské základny a vychytávaly se na nich nejrůznější případné vady z hlediska funkčnosti

Při příležitosti jarní klubové výstavy 8.5.2009 pořádané KCHMPP proběhlo setkání, které jsme nazvali odpoledne na Jíváku. Řada z vás mohla využít malebného prostředí kolem hotelu ke společné vycházce a následnému společnému posezení. Ve stejném měsíci a to ve dnech 15 – 17.5.2009 proběhlo setkání mladých psů ve Strašíně. Historicky první společnou akcí mimo území ČR se stalo setkání majitelů leopardích psů v Německu.

První oficiální testem klubového navijáku proběhl při příležitosti konání akce Už můžeme běhat dne 25.7.2009. O všech těchto oficiálních akcích najdete podrobnější zprávy na klubových stránkách www.catahoula.info, velké množství fotografií z akcí pak najdete na stránkách www.catahoula.info

Největší zásluhy na uspořádání zmiňovaných akcí pak mají manželé Peškovi, doktorka Synková , Anke Boysen, Hana Koutková a manželé Sádečtí.
Poradkyně chovu v průběhu roku vykonávala nezištně a svědomitě pravidelnou poradenskou činnost v oblasti chovu, či připravovaných vrhů. Chovatelská veřejnost ani netuší, jak svědomitě k zadané problematice přistoupila. Sama si zpracovala detailní přehledy jednotlivých vrhů, které se již u nás narodily jak z hlediska příbuzenské plemenitby , tak i z hlediska úbytku rodičovských generací. Výhledově si zpracovala i teoretické možnosti křížení jedinců, kteří ještě nezasáhli do chovu, ale s největší pravděpodobností výhledově zasáhnou. Není mi známo, že by kdokoliv zpracoval podobnou teoretickou rozvahu. Osobně jsem přesvědčen, že na světě neexistuje podobný člověk, který by měl tak dokonalý přehled o rodokmenech a křížení louisianských leopardích psů. U nás tomu tak není a v Americe, po zkušenostech, které s Američany máme, tak tam už tomu vůbec ne. Musím říci, že ne vždy se lidé, kteří s poradkyní chovu dlouhodobě komunikovali se jejími radami řídili. Pokud se jimi neřídili je to samozřejmě jejich svobodná volba, ale také bohužel je to k jejich škodě. Poradkyně chovu rovněž udržovala veškerou korespondenci se zahraničními členy a potencionálními kandidáty na členství.

Jednatelka klubu se podílela na organizování všech akcí na území ČR, ale také udržovala průběžnou korespondenci s členskou základnou, což je práce mravenčí, takřka každodenní, ale bez ní bychom se jako klub určitě neobešli. Martin Pešek se poctivě zhostil své funkce pracovníka technické komise a hlavně jeho přičiněním si řada z vás mohla vyzkoušet coursingové běhy, které proběhly i při příležitosti našeho současného setkání. Při našich akcích se na technickém zabezpečení podíleli i Jiří Mateja a Pavel Sádecký.
Pokladník Petra Sádecká vykonávala svoji činnost pokladníka a zapojovala se i do průběžné činnosti výboru. K dnešnímu datu odstupuje z výboru na vlastní žádost MUDr. Radim Holub, kterému patří poděkování za vše co doposud pro klub vykonal a já věřím, že ještě vykoná.
Každoroční setkání si již nedokážeme představit bez pomoci našich výcvikářů Jakuba Hertla a MVDr. Zoltána Tatarka, či Hany Koutkové.

Náš klub má v této chvíli odsouhlaseny dvě řády z hlediska ochrany zvířat, o dalších se průběžně jedná s Ministerstvem zemědělství. Průběžně po dobu celého roku probíhalo jednání s ČMKU ohledně přijetí našeho klubu za člena ČMKU. Vzhledem k přístupu KCHMPP, který se k dohodám ze schůze sekce klubu leopardích psů nepostavil zrovna čelem, došlo k zbytečným průtahům. Naše poděkování v tomto směru patří paní Kudrnáčové, která vždy k jednáním s námi přistupovala velice objektivně a vstřícně a bez které bychom stěží dosáhli toho, co se nám po více jak roční snaze výboru klubu podařilo.Dovolte, abych vám s potěšením oznámil, že náš klub Catahoula Club EU byl přijat ve čtvrtek 15.10.2009 za člena ČMKU. Nyní už záleží jen na nás jak si v příštích dnech, týdnech a rocích povedeme.

V současné době máme již předjednáno uskutečnění dvou specializovaných výstav a to 8.května 2010 při příležitosti konání krajské výstavy v Hlučíně a 2.10.2010 v Rybníkách u Dobříše. Obě výstavy se stanou součástí dalších třídenních setkání chovatelů louisianských leopardích psů, které nám umožní posunout kvalitativně výše a dále naše společné snažení, neboť je evidentní, že ti z nás, kteří se pravidelných setkání zúčastňují na svých psech pracují. Stačí se jen podívat a vidět.proto si dovoluji všem, kteří usilují o dobré jméno plemene dovoluji touto cestou poděkovat. V současné době máme předjednaný i termín bonitace, které se v případě vašeho zájmu uskuteční v druhé polovině listopadu.Pro rok 2010 máme předběžně projednány i rozhodčí, kteří by měli posuzovat na klubových a specializovaných výstavách. Tito budou s klubem dlouhodobě spolupracovat, neboť jako neúnosné se nám jevilo stávající posuzování, kdy mnohdy posuzovali i rozhodčí, kteří catahoulu viděli poprvé v životě.
Přijetí našeho klubu do ČMKU vlilo spoustu nového elánu do práce nejen mně, ale i řadě mých nejbližších spolupracovníků, které sám považuji za autority nejen v oblasti chovu plemene, ale i v jejich osobním životě. Jsem převědčen, že společně jsme toho schopni vykonat mnoho a docela se na to i těším.

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Gerhard SteinZápis ze schůze ČMKU dne 15.10.2009

Setkání mladých ve Strašíně

Indigo Louis Šumící křídla složil v Německu 18.4.2009 zkoušku ze záchranařiny, specializace sutiny

Odpoledne na Jíváku
© 2008 | Marek Macola